CHIPON 1 - Mikroprocesorová jednotka s PIC16F84

26. 5. 2004

Chipon 1

   V poslední době se začínají v amatérských konstrukcích více prosazovat mikrořadiče PIC16F84. Jedná se o mikrořadič, který je vybaven třinácti vstupně/výstupními linkami rozčleněnými do dvou portů a jedním osmibitovým čítačem/časovačem. Navíc zde nalezneme paměť dat EEPROM o velikosti 64B, která je schopna si uchovat data i po odpojení napájení. Rovněž paměť programu, o velikosti 1024B, je typu EEPROM, takže ji lze snadno elektricky mazat a přepisovat bez nutnosti vyjmutí mikrořadiče z obvodu zapojení. Tuto skutečnost jsem využil při vývoji univerzálního přístroje s PIC16F84 s názvem CHIPON 1.

 

   Na stránkách časopisu Rádio plus KTE číslo 6/2001 vyšlo jednoduché univerzální zapojení s procesorem PIC16F84 určené nejen jako zábavná hračka (program logik apod.), ale současně i jako výukový prostředek pro začátečníky i pokročilé programátory zabývající se jednočipy od firmy Microchip. Vstupní parametry jednotky se zadávají pomocí klávesnice, která je vytvořena pomocí 8 tlačítky a výstupní informace je zobrazena opticky, pomocí led diody a řádkového displeje 2x16 znaků nebo akusticky pomocí reproduktoru. Plošný spoj pro CHIPON1 se prodává pod označením KTE518 za 185,70 Kč.

   Na jednotce CHIPON 1 jsou postupně vysvětleny základy programování procesoru PIC rozdělením do jednotlivých lekcí nazvaných Miniškola programování PIC, kterých je celkem 31 a vyšli v časopise Rádio plus KTE v číslech 10/2001 - 4/2004. Jednotlivé lekce jsou volně ke stažení na stránce časopisu v rubrice ke stažení nebo přímo u stavebnice KTE518. Soubory jsou jak od autora konstrukce tak i od dalších čtenářů.

 • 1. lekce v čísle 10/2001 - Seznámení s procesorem, prostředím MPLAB, programátorem, základní registry a tvorba programu.
 • 2. lekce v čísle 11/2001 - Práce s MPLAB (verze 4.99.07).
 • 3. lekce v čísle 12/2001 - Práce s registrem STATUS (bity C, Z, DC).
 • 4. lekce v čísle 1/2002 - Tvorba podprogramu.
 • 5. lekce v čísle 2/2002 - Zobrazení textu na LCD displeji 2x16 znaků a základní popis displeje.
 • 6. lekce v čísle 3/2002 - Skoky programu pomocí registru PCL, vytvoření a používání tabulky.
 • 7. lekce v čísle 4/2002 - Nastavení pinů (vstup/výstup).
 • 8. lekce v čísle 5/2002 - Práce s pamětí EEPROM v procesoru.
 • 9. lekce v čísle 6/2002 - Zvukové efekty (noty, melodie).
 • 10. lekce v čísle 7/2002 - Měření času, délky impulsu a periody.
 • 11. lekce v čísle 8/2002 - Dělení a pseudoinstrukce, 16-bitový čísla, ovládání NE555.
 • 12. lekce v čísle 9/2002 - Měření kmitočtu pomocí TMR0 a popis registru OPTION.
 • 13. lekce v čísle 10/2002 - Měření kmitočtu programem, popis přerušení a registru OPTION.
 • 14. lekce v čísle 11/2002 - Postup psaní programu, program hrací kostka.
 • 15. lekce v čísle 12/2002 - Program stopky.
 • 16. lekce v čísle 1/2003 - Program monitor1.
 • 17. lekce v čísle 2/2003 - Opakování a rekapitulace publikovaných podprogramů a rutin.
 • 18. lekce v čísle 3/2003 - Pulsní regulace.
 • 19. lekce v čísle 4/2003 - Ovládání polohy pomocí modelářského serva.
 • 20. lekce v čísle 5/2003 - Program hodiny.
 • 21. lekce v čísle 6/2003 - Rozšíření programu hodiny o záznam času (délka stisknutí tlačítka).
 • 22. lekce v čísle 7/2003 - Časový spínač.
 • 23. lekce v čísle 8/2003 - Program délky sepnutí (kdy a jak dlouho).
 • 24. lekce v čísle 9/2003 - Jednoduché aritmetické operace s vícebajtovými čísly.
 • 25. lekce v čísle 10/2003 - Použití matematických operací pro výpočet teploty s čidlem SMT160-30.
 • 26. lekce v čísle 11/2003 - Záznamy teploty do paměti EEPROM a prohlížení záznamu.
 • 27. lekce v čísle 12/2003 - Výpočet časových smyček.
 • 28. lekce v čísle 1/2004 - Matematické rutiny (+ - * /).
 • 29. lekce v čísle 2/2004 - Popis řádkového displeje s řadičem HD44780.
 • 30. lekce v čísle 3/2004 - Program Kalendář, který nám vypočítá den v týdnu z určitého datumu a zobrazí na displeji. Základem byl příklad od Microchipu TB028.
 • 31. lekce v čísle 4/2004 - Počet dnů mezi dvěma datumy.

Poznámka !
Vydávání časopisu KTE (Rádio Plus) bylo ukončeno a redakce zrušena k datu 6/2005. Zrušeny jsou internetové stránky časopisu na kterých byly ke stažení soubory k jednotlivím lekcím. Soubory můžete stáhnout zde: programy chipon1.

Časopisy je možné stáhnout na stránce KTE 1997-2005.

Kontakt na autora miniškola programování: Milan Hron, email: milan.hron@tiscali.cz