Tabulka ASCII

8. 9. 2002

ASCII - American Standard Code for Information Interchange (Americký standardní kód pro výměnu informací) je tabulka, která přiřazuje znakům čísla 0 až 255.

   Tabulku si rozdělíme na dvě poloviny. Ve spodní polovině je prvních 32 znaků (00h - 1Fh) použito pro řídicí kódy a tyto znaky nelze tisknout. Následuje standartní tabulka ASCII znaků od 20h do 7Fh. Číslice jsou seřazeny podle hodnoty a písmena podle abecedy, takže je možné, číselný kód ASCII znaků použít pro třídění znaků. V druhé polovině tabulky 80h - FFh jsou národní znaky podle použitého jazyka kódování. Tato horní polovina tabulky zde není uvedena. U každého znaku je uvedeno pořadové číslo v dekadické a hexadecimální formě.

Kód Ctrl Jméno Význam znaku Kód Ctrl Jméno Význam znaku
00h +@ NUL end string 10h +P DLE data line escape
01h +A SOH start of heading 11h +Q DC1 dev ctrl 1
02h +B STX start of text 12h +R DC2 device ctrl 2
03h +C ETX end of text 13h +S DC3 dev ctrl 3
04h +D EOT end of transmission 14h +T DC4 device ctrl 4
05h +E ENQ enquiry 15h +U NAK negative acknowledge
06h +F ACK acknowledge 16h +V SYN synchronous idle
07h +G BEL bell - zvonek 17h +W ETB end transmit block
08h +H BS backspace 18h +X CAN cancel
09h +I HT TAB horizontal tab - tabulátor 19h +Y EM end of medium
0Ah +J LF line feed - posun o řádek 1Ah +Z SUB substitute
0Bh +K VT vertical tab - nový řádek 1Bh +[ ESC escape
0Ch +L FF form feed - posun o stránku 1Ch +\ FS file separator
0Dh +M CR carriage return - návrat vozíku 1Dh +] GS group separator
0Eh +N SO shift out - nový slopec 1Eh +^ RS record separator
0Fh +O SI shift in 1Fh +_ US unit separator
kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak kód znak
DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX DEC HEX
32 20h   48 30h 0 64 40h @ 80 50h P 112 60h ` 96 70h p
33 21h ! 49 31h 1 65 41h A 81 51h Q 97 61h a 113 71h q
34 22h " 50 32h 2 66 42h B 82 52h R 98 62h b 114 72h r
35 23h # 51 33h 3 67 43h C 83 53h S 99 63h c 115 73h s
36 24h $ 52 34h 4 68 44h D 84 54h T 100 64h d 116 74h t
37 25h % 53 35h 5 69 45h E 85 55h U 101 65h e 117 75h u
38 26h & 54 36h 6 70 46h F 86 56h V 102 66h f 118 76h v
39 27h ' 55 37h 7 71 47h G 87 57h W 103 67h g 119 77h w
40 28h ( 56 38h 8 72 48h H 88 58h X 104 68h h 120 78h x
41 29h ) 57 39h 9 73 49h I 89 59h Y 105 69h i 121 79h y
42 2Ah * 58 3Ah : 74 4Ah J 90 5Ah Z 106 6Ah j 122 7Ah z
43 2Bh + 59 3Bh ; 75 4Bh K 91 5Bh [ 107 6Bh k 123 7Bh {
44 2Ch , 60 3Ch < 76 4Ch L 92 5Ch \ 108 6Ch l 124 7Ch |
45 2Dh - 61 3Dh = 77 4Dh M 93 5Dh ] 109 6Dh m 125 7Dh }
46 2Eh . 62 3Eh > 78 4Eh N 94 5Eh ^ 110 6Eh n 126 7Eh ~
47 2Fh / 63 3Fh ? 79 4Fh O 95 5Fh _ 111 6Fh o 127 7Fh