Knihy

21. 7. 2000

  • autor: David Matoušek
Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů 121368

Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generování zvuků počínaje jednoduchými obdélníkovými impulzy a konče přehráváním zvukových souborů typu WAV a MP3 z SD karty na kodeku VS1053b.

250 stran A4 BEN - obj.č.121368 cena: 640,- Kč
Mikrokontroléry PIC pro pokročilé 121381

Kniha je zaměřena na popis pokročilejších periferií mikrokontrolérů PIC16F628A a pokročilejších možností programování v jazyce C. Navazuje na knihu Mikrokontroléry PIC bez předchozích znalostí, ve které byly popsány základní periferie společně se základy jazyka C.

130 stran A4 BEN - obj.č.121381 cena: 320,- Kč
Mikrokontroléry PIC bez předchozích znalostí 121378

Kniha je zaměřena na popis základních vlastností mikrokontrolérů PIC16F628A včetně výkladu jazyka C a sedmnácti praktických příkladů.

110 stran A4 BEN - obj.č.121378 cena: 280,- Kč
Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX 121356

Tato kniha je určena všem zájemcům o programování mikrokontrolérů řady PIC32MX. Důraz je kladen na typ PIC32MX130F064B. V textu jsou interpretovány a formou příkladů předvedeny nejpodstatnější periferie. Knihu pak lze použít pro seznámení s mikrokontroléry PIC32MX a budování složitějších aplikací.

140 stran A4 BEN - obj.č.121356 cena: 475,- Kč
Práce s mikrokontroléry PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C 121332

Kniha je věnována popisu a praktickým aplikacím mikrokontrolérů PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C. První kapitola uvádí základní vlastnosti obou typů mikrokontrolérů včetně stručného popisu jednotlivých zabudovaných periferií. Ve druhé kapitole jsme seznámeni s minimálními požadavky na programování. Následuje třetí kapitola, kde je předvedeno vytvoření prvního příkladu - blikání LED. Čtvrtá kapitola popisuje vstupně/výstupní porty, tedy jejich počet, alternativní funkci vývodů a konfiguraci. Celkem je napsáno 28 kapitol.

368 stran B5 BEN - obj.č.121332 cena: 599,- Kč

čára

Komunikace mikrokontrolerů s okolím 1 120921

Kniha navazuje na předcházející dvě, kde naleznete popis mikrokontrolerů a hlavní zásady pro jejich programování. podrobně rozebírá komunikace s různými druhy klávesnic a zobrazovacích jednotek. Věnuje se také nejčastějším způsobům komunikace mikrokontrolérů s okolními systémy. Disketa obsahuje zdrojové tvary programů obsluhy psanými pro PIC16C84. Tyto programy lze snadno použít i pro jiné mikrokontroléry PIC.

160 stran A5 + disketa BEN - obj.č.120921 cena: 199,- Kč
Komunikace mikrokontrolerů s okolím 2 120983

První kapitola popisuje obvody DALLAS komunikující po jednovodičové sběrnici, digitální potenciometry DALLAS komunikující po třívodičové sběrnici. Druhá kapitola se věnuje bezdrátové komunikaci přes UHF moduly pracující na frekvenci 433,92Mhz. Dále je popis využití, již hotového dálkového ovladače. Třetí kapitola popisuje vývojové prostředí MPLAB na příkladu - domácí alarm.

152 stran A5 + disketa BEN - obj.č.120983 cena: 199,- Kč
Moderní učebnice programování mikrokontrolérů PIC - 1 díl 121109

První díl učebnice se zabývá úplnými základy programování. Naučí nás použivat mikrokontrolér, jeho paralelní vstupy/výstupy, základní skupinu instrukcí a základní zásady psaní programů v assembleru s využitím vývojového prostředím MPLAB. Pro výuku je zde použit mikrokontrolér PIC16F84. Vše je doplněno velkým množstvím vzorových příkladů.

96 stran A5 + CD BEN - obj.č.121109 cena: 212,- Kč
Moderní učebnice programování mikrokontrolérů PIC - 2 díl 121110

Ukážeme si použití podprogramů, jak pracuje a co je systém přerušení a jak se pracuje s příznaky (flagy). Jak je z anotace patrné, stěžejním tématem je čas - vytváření čekacích smyček, časovače a čítače, dále v učebnici najdete práci s podprogramy, příznaky, vysvětleno je přerušení, stránkování, přímé a nepřímé adresování, použití datové EEPROM a další.

144 stran A5 + CD BEN - obj.č.121110 cena: 212,- Kč

čára

  • autor: Ing. Václav Vacek
Učebnice programováni PIC 121007

První část se zabývá podrobným popisem instrukcí jazyka Assembler. Součástí popisu instrukce je podrobné vysvětlení její funkce, včetně popisu změn stavového slova procesoru. Druhá část je zaměřena na integrované vývojové prostředí firmy Microchip s názvem MPLAB. Třetí část popisuje algoritmy často používané při řešení problémů s procesory PIC. Např. převod binárního čísla na dekadické, obsluha tlačítkové klávesnice, multiplexní provoz sedmisegmentového displeje, generace náhodného čísla atd. V poslední části je popsán programátor procesoru PIC16F84. Programátor je přes sériový port počítače PC. Součástí knihy je disketa se softwarem pro obsluhu programátoru.

144 stran A5 + disketa BEN - obj.č.121007 cena: 199,- Kč
Programátor PIC16F84 121143

Na základě četných požadavků čtenářů autor knihy "Učebnice programování PIC" napsal pro úspěšnou konstrukci programátoru ovládací program pod Windows 95/98/98SE/NT/2000/XP. Hardwarová konstrukce programátoru je oproti předchozí drobně upravena. Zachovává si však nadále svoji podstatnou výhodu - nepotřebuje externí zdroj napájení.

24 stran A5 + disketa BEN - obj.č.121143 cena: 199,- Kč
Mikrokontroléry PIC16F87X a důležité rozdíly mezi řadou PIC16F87X a PIC16F87XA 121199

Obsahuje popis funkcí a vlastností novější řady mikrokontrolérů PIC16F873, PIC16F874, PIC16F876, PIC16F877 od firmy Microchip, které umožňují ukládat data do paměti EEPROM nebo RAM a program do paměti FLASH. Popis je zpracován pro českého čtenáře. Najdete zde i mimo jiné informace o odlišnostech mezi mikrokontroléry PIC16F87X a PIC16F87XA. Protože text vznikal již v době, kdy byl k dispozici pouze Preliminary PIC16F87X, doporučujeme ověřovat data podle aktuálního originálního datasheetu.

256 + 40 stran B5 BEN - obj.č.121199 cena: 399,- Kč

čára

Mikrokontroléry PIC12C5XX autor: RNDr. Jiří Poš 180047

Překlad originálních katalogových listů nové řady výkonných mikrokontrolérů PIC12C508, PIC12C508A, PIC12CE518, PIC12C509, PIC12C509A a PIC12CE519. Z obsahu: Charakteristika, Provedení PIC12C5XX, Architektura, organizace paměti; I/O port; Modul TIMER0 a registr TMR0; EEPROM; Speciální vlastnosti CPU; Instrukční soubor; Elektrické charakteristiky; Pouzdra.

128 stran A5 BEN - obj.č.180047 cena: 199,- Kč
Mikrokontroléry PIC10F2XX 180052

Tyto "české manuály" jsou vhodné jednak pro začátečníky a jednak pro ty, kteří nejsou zvyklí řešit problémy v angličtině. Začátečníci, a studenti obzvláště, s těmito volnými překlady manuálů lépe pochopí principy činnosti mikrokontrolérů řady PIC10F200. Doporučujeme mít také po ruce originální datasheet, jelikož jsou v něm informace vždy po čase výrobcem aktualizovány a zpřesnovány.

108 stran B5 BEN - obj.č.180052 cena: 220,- Kč
Mikrokontroléry PIC16F630 a PIC16F676 180053

Tyto "české manuály" jsou vhodné jednak pro začátečníky a jednak pro ty, kteří nejsou zvyklí řešit problémy v angličtině. Začátečníci, a studenti obzvláště, s těmito volnými překlady manuálů lépe pochopí principy činnosti mikrokontrolérů řady PIC16F630 a 676. Doporučujeme mít také po ruce originální datasheet, jelikož jsou v něm informace vždy po čase výrobcem aktualizovány a zpřesnovány.

148 stran B5 BEN - obj.č.180053 cena: 222,- Kč
Mikrokontroléry PIC16F87 a PIC16F88 180054

Připravujeme !

xxx stran B5 BEN - obj.č.180054 cena: xxx,- Kč

čára

Archív knih - již nejsou v prodeji !

Mikrořadiče PIC16CXX 180029

Cílem této publikace je seznámení s mikrořadiči firmy Microchip řady PIC16CXX a vývojovým systémem PICSTART. Začátek textu je věnován popisu mikrořadičů PIC16C54, 55, 56, 57, 71 a 84. Další kapitoly podávají základní informace o assembleru MPALC, simulátoru MPSIM a programování pomocí PICSTART. Informace jsou zde předkládány ve formě návodů. Výklad není doplňován teoretickými odvozenými a důkazy.

144 stran A5 (4 vydání) BEN - obj.č.180029 cena: 149,- Kč
Programování mikrokontrolerů 180036

Navazuje na příručku Mikrořadiče PIC16CXX a vývojový kit PICSTART a poskytuje základní informace důležité pro aplikaci jednočipových mikrokontrolerů řady PIC16CXX. Výuka programování je předvedena na příkladech od nejjednodušších až po složité systémy. Na nich je ukázána funkce jednotlivých instrukcí mikrokontrolerů, způsob psaní programů, praktické rady k usnadnění programování (pomocné stránky, poznámky na konci každého příkladu).

112 stran A5 BEN - obj.č.180036 cena: 129,- Kč
  • autor: Oldřich Peroutka
Mikrokontroléry PIC16C7X 180041

Tato kniha není a ani nechce být náhradou originálního katalogu. Na to zde chybí příliš mnoho kapitol. Není zpracována celá kapitola o podmínkách a způsobech programování a také zde u mikrokontroleru PIC16C71 nejsou AC specifikace. U mikrokontrolerů PIC16C73 a PIC16C74 tyto údaje při tvorbě textu ještě nebyly k dispozici.

200 stran A5 + příloha BEN - obj.č.180041 cena: 249,- Kč
Praktické použití procesorů PIC 120982

Hlavním cílem této příručky je seznámit začátečníky s funkcí jednočipových mikroprocesorů PIC a jejich základními principi programování. V první části publikace jsou shrnuty základní poznatky z tohoto oboru, tj. obecný popis mikrokontroleru a jeho instrikcí. Ve druhé části je popis obvodu PIC, který je ve třetí části použit k realizaci komfortních digitálních hodin s budíkem a časovačem. Na příkladu této úlohy je potom vysvětlen způsob programovámí.

56 stran A5 BEN - obj.č.120982 cena: 79,- Kč
Programujeme PIC 121003

Příručka se zabývá použitím mikroprocesoru v jednoduchých přístrojích vhodných pro amatérskou konstrukci. Použití těchto moderních součástek výrazně zjednodušuje celé zapojení a dává konstruktérům zcela nové možnosti. Publikace je zajímavá pro všechny, kteří chtějí důkladně pochopit činnost těchto obvodů a chtějí se je naučit programovat.

44 stran A5 BEN - obj.č.121003 cena: 49,- Kč